Xưởng In logo lên ly sứ trắng, in logo lên ly sứ trụ, bán ly sứ Việt Nam gồm nhiều chủng loại và chất lượng khác nhau, phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng.

Chất lượng in đẹp, theo yêu cầu của khách hàng.